Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

zainauguruje wykłady w rocznej Szkole Duchowości Franciszkańskiej.
Zapraszamy:
· kierowników duchowych
· formatorów
· kapłanów
· siostry zakonne
· animatorów i osoby odpowiedzialne za ruchy i w spólnoty religijne
· liderów wspólnot
· katechetów
· Wszystkich, pragnących pogłębić życie duchowe
Cel: nie tylko ukazywanie postaci Świętego, ale przede wszystkim praktyczne i twórcze korzystanie z jego mądrości życiowej, z której wypływa doświadczenie pokoju i radości.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w wyznaczonych terminach:
14.10.2023
9.12.2023
27.01.2024
10.02.2024
9.03.2024
13.04.2024
18.05.2024
8.06.2024
Akademia Filozofii i Teologii

Tematy zajęć:

źródła, człowiek, wiara, Kościół, modlitwa, praca, pokuta, rozwój

Wykładowcy:

P. mgr Aleksandra Tołpa
o. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv
o. dr Tadeusz Bargiel OFMCap
o. dr Marcin Drąg OFMConv
o. mgr lic. Stanisław Mazgaj OFM
o. dr Andrzej Zając OFMConv

Program spotkania:

10.00 – 11.30 – I i II wykład
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – III i IV wykład
13.15 – 13.30 – przerwa kawowa
13.30 – 14.15 – V wykład.
Przed rozpoczęciem zajęć w kaplicy Domu Pielgrzyma o godz. 9.00 będzie sprawowana Msza św.
Zapisy: fok.lezajsk@interia.eu
Terminy zapisów: do 10 października 2023 r.
o. Sebastian