Kurs przedmałżeński

♥️ Zapraszamy do naszego Franciszkańskiego Ośrodka Kultury na kolejny KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI połączony z dniami skupienia ♥️
Termin kursu:
🗓7-8 stycznia 2023 roku
Kontakt i zapisy drogą mailową:
kontakt@fok-lezajsk.pl
👉🏻Będziemy mówić o:
▫️duchowości małżeńskiej,
▪️człowieku i Jego podobieństwie do Boga,
▫️tożsamości kobiety i mężczyzny,
▪️znaczeniu przysięgi małżeńskiej,
▫️sztuce harmonijnego życia,
▪️odnalezieniu się i miejscu w Kościele.
♥️ Z A P R A S Z A M Y ♥️