Czy filozofia i teologia jest fascynująca?

Czy filozofia i teologia jest fascynująca?
🤎Zdecydowanie TAK 🤎…i by móc się o tym przekonać, zapraszamy na zajęcia do Akademii Filozofii i Teologii działającej przy naszym FOK-u 📚!
👉🏻Już we wrześniu rusza jej kolejny semestr. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę, a także budować piękne relacje z wartościowymi ludźmi. Wiek i wykształcenie nie mają znaczenia! Każdy w naszej Akademii FiT doskonale się odnajdzie 💙.
📚Nasza Akademia to to cykl 5 różnorodnych spotkań: odbywają się one 1-2 razy w miesiącu według następującego harmonogramu:
-piątek, godz.17.00-20.00,
-sobota, godz.9.00-12.30.
👤Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistow w dziedzinie filozofii i teologii👥🙏.
👉🏻W nadchodzącym semestrze zajęcia poprowadzą:
🗓17 września: prof.dr hab. Jacek Wojtysiak,
🗓30 września-1 października: o.dr Damian Sochacki OCD,
🗓4-5 listopada: ks.dr hab. Marek Gilski,
🗓18-19 listopada: o.prof.dr hab. Tomasz Gałuszka OP,
🗓16-17 grudnia: ks.prof.dr hab. Robert Woźniak.
📞Informacje/kontakt/zapisy: 609 305 535
————————————————————
▪️Jacek Wojtysiak- profesor nauk humanistycznych w Katedrze Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Prowadzi zajęcia na Wydziałach Filozofii, Teologii, Nauk Społecznych i Nauk Humanistycznych KUL. Interesuje się ontologią i metafizyką oraz filozofią religii i teologią naturalną. Autor kilku książek oraz ponad 50 artykułów naukowych oraz ponad 100 innych tekstów; redaktor 9 prac zbiorowych. Laureat nagrody POLCUL Foundation (2002) oraz stypendium Fundacji Nauki Polskiej (1997). W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.
▪️O. Damian Sochacki OCD-karmelita, doktor Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje naukowe pasje realizuje również na płaszczyźnie mistycznej literatury chrześcijańskiej.
▪️ Ks. Marek Gilski-kapłan archidiecezji krakowskiej, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doktor habilitowany nauk teologicznych oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (filologia klasyczna).
▪️O. Tomasz Gałuszka-dominikanin, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doktor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, nauczyciel akademicki, autor licznych artykułów i książek.
▪️Ks.Robert Woźniak-doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny, kapłan archidiecezji krakowskiej, teolog, adiunkt w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek korespondent Pontificia Accademia di Teologia działającej przy Papieskiej Radzie ds Kultury. Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków.
filozofia i teologia