Akademia Filozofii i Teologii (FiT)

Kochani ❤️ Nowy Rok-nowe nadzieje i plany!❤️
👉🏻Już niebawem, 5 lutego 2021 roku, rusza kolejny semestr naszej Akademi Filozofii i Teologii dla dorosłych📖📚📜.
👉🏻Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę, a także budować piękne relacje z wartościowymi ludźmi😊.Można się jeszcze zapisać!
👉🏻Wiek i wykształcenie nie mają znaczenia! Każdy w naszej Akademii FiT doskonale się odnajdzie👍.
📚Nasza Akademia to to cykl ciekawych i rozmaitych wykładów: spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu według następującego harmonogramu:
-piątek, godz.16.30-21.00,
-sobota, godz.8.30-13.00.
👤Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistow w dziedzinie filozofii, teologii, pedagogiki i psychologii.
👉🏻W nadchodzącym semestrze zajęcia poprowadzą:

1. S. Anna Maria Pudełko AP AP AP-Apostolinka, psychopedagog powołania. Towarzyszy młodzieży i osobom konsekrowanym w ich procesach decyzyjnych, odpowiadania na dar powołania czy też przeżywania kryzysu w powołaniu. Prowadzi rekolekcje, wykłady, szkolenia, warsztaty wspierające integralny rozwój osoby w jej dojrzałości ludzkiej i duchowej, aby każdy mógł żyć pełnią życia ofiarowaną mu przez Boga. Towarzyszy także kobietom w odkrywaniu ich kobiecej tożsamości i piękna otrzymanego od Boga. Autorka pozycji: „Maryja wie lepiej”, „Kobieta w pełni szczęśliwa”, „Droga Krzyżowa dla poszukujących”. Współautorka: „Różaniec dla dwojga”, „Wielki Foch. O (nie)dojrzałości kobiet”. Publikuje w Edycji św. Pawła i prowadzi

Kierunek Niebo

🙏

2. Ks. prof. dr hab. Robert Woźniak-teolog, kapłan archidiecezji krakowskiej, adiunkt w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek korespondent Pontificia Accademia di Teologia działającej przy Papieskiej Radzie ds Kultury. Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków.📚
3. Ks. dr hab. Damian Wąsek-duchowny diecezji bielsko-żywieckiej, doktor habilitowany teologii fundamentalnej, wykładowca w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się analizą nauczania Papieża Franciszka.
4. O. dr Cyprian Moryc OFM–ceniony rekolekcjonista, pasjonat sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Prowadzi kursy pisania ikon oraz zakonną pracownię artystyczną w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sam tworzy obrazy i rzeźby, projekty kaplic i wnętrz kościołów, szczególnie w zniszczonych klasztorach franciszkańskich na Ukrainie. Dzieląc się otrzymanymi charyzmatami inspiruje innych do tworzenia. Pełen radości z pasją głosi Słowo Boże.
5. O. Damian Sochacki OCD-karmelita, doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą antycznych technik narracji i przekładu. W swojej pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach kognitywnych i hermeneutycznych w procesie komunikacji międzykulturowej na przykładzie intelektualnych centrów chrześcijańskich późnego antyku (Syria, Grecja, Rzym). Zainteresowania przekładoznawcze realizuje również na płaszczyźnie mistycznej literatury chrześcijańskiej.
Akademia FiT